Situatii de urgenta / Prevenire si Stingere Incendii

 

SC EFAS Consulting SRL ofera consultanta de specialitate pe probleme de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale, in domeniu securitatii si sanatatii in munca in conformitate cu legea protectiei muncii 319/2006, precum si in domeniul situatii de urgenta / PSI in conformitate cu legea 307/2006.

 

Intocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, care cuprinde:

– Instructiuni specifice de prevenirea si stingerea incendiilor (PSI);psi
– Evidenta zonelor cu risc incendiu ridicat (acolo unde este cazul);
– Intocmirea planului de actiune in cazul unei situatii de urgenta (acolo unde este cazul);
– Planul de evacuare pe fiecare etaj;
– Tematica pentru toate fazele de instruire;
– Intocmirea fiselor individuale de instructaj pentru situatii de urgenta;
– Situatii de Urgenta-Instruire a lucratorilor conform Ordin M.A.I. 712/2005.

Comments are closed.