Protectia Muncii

 

SC EFAS Consulting SRL ofera consultanta de specialitate pe probleme de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale, in domeniu securitatii si sanatatii in munca in conformitate cu legea protectiei muncii 319/2006, precum si in domeniul situatiilor de urgenta in conformitate cu legea 307/2006.

Activitati specifice sanatatii si securitatii in munca:

–  Elaborarea unui plan de prevenire si protectie;
– Elaborarea de instructiuni proprii SSM pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca;
–  Intocmirea fiselor de instruire individuala;
–  Semnalizarea zonelor care prezinta riscuri de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
–  Stabilirea echipamentului de protectie necesar;
–  Consultanta in vederea propunerii atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin angajaţilor , corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
–  Verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi angajaţii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;
–  Intocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
–  Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de muncariscuri de accidentare
–  Consultanta pentru stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;
–  Informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
–  Participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177 din Norma metodologica de aplicare a Legii 319/2006 mod. cu HG 955/2010 referitoare la securitatea si sanatatea în muncă;
–  Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de angajaţii din unitate , în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr.319/2006;
–  Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
–  Colaborarea cu angajaţii şi/sau reprezentanţii angajaţilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
–  Colaborarea cu angajaţii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;
–  Urmărirea actualizării planului de prevenire şi protectie si a planului de evacuare;
–  Consultanta in vederea intocmirii fiselor de post;

 

Comments are closed.