Evaluari riscuri de accidentare

Firma noastra va ofera  consultanta de specialitate pe probleme de evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale. Aceasta se face pentru fiecare loc de munca in parte (angajatii care sunt expusi acelorasi riscuri, avand activitati similare sau apropiate) sau doar pentru locurile de munca cu risc de accidentare ridicat.

Scopul principal al evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala este protejarea sanatatii si securitatii lucratorilor. Evaluarea riscurilor de accidentare ajuta la diminuarea posibilitatii de vatamare a lucratorilor si de afectare a mediului ca urmare a activitatilor legate de munca. Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru fiecare componenta a sistemului de munca cuprinde urmatoarele etape:

  • Colectarea informatiilor;
  • Identificarea pericolelor;
  • Identificarea angajatilor care sunt expusi riscurilor profesionale;
  • Evaluarea riscurilor generate de pericole; (evaluari riscuri)
  • Elaborarea masurilor de prevenire si/sau eliminare a riscurilor profesionale;
  • Implementarea masurilor stabilite;
  • Analiza rezultatelor masurilor stabilite si, daca este cazul, stabilirea unor masuri suplimentare.

Conform Legii 319/2006 a securitatii muncii, angajatorul are obligatia sa realizeze si sa fie în posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea în munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
*Pretul este negociabil in functie de numarul de posturi, de numarul de persoane de pe acelasi loc de munca si  de complexitatea si riscurile activitatilor.
 

Comments are closed.