Despre noi

CONSULTANTA PROTECTIA MUNCII, EVALUARI DE RISCURI, SITUATII DE URGENTA

SC EFAS Consulting SRL este abilitata de Ministerul Muncii ca serviciu extern de prevenire si protectie conform Legii Securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Hotararii Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii.

Societatea noastra a luat fiinţă in 2008, fiind înregistrată la Registrul Comertului sub numărul de ordine J34/774/2008, cod unic de inregistrare 24445812, atribut fiscal RO si are ca principal obiect de activitate prestarea serviciilor de protectia muncii si de consultanta in situatii de urgenta avand personal cu calificarea de cadru tehnic.

SC EFAS Consulting SRL ofera consultanta de specialitate in domeniu securitatii si sanatatii in munca in conformitate cu legea protectiei muncii 319/2006, precum si in domeniul situatiilor de urgenta in conformitate cu legea 307/2006:

 • Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca;
 • Plan de prevenire si protectie;
 • Lista de acordare a echipamentului individual de protectie;
 • Instructiuni proprii pentru fiecare meserie;
 • Instructiuni de acordare a primului ajutor in caz de accidentare;
 • Intocmire tematici de instruire (introductiv generale, la locul de munca, periodice);
 • Intocmire dosar PSI;
 • Plan de evacuare in caz de incendiu;
 • Intocmire fise individuale de instruire SSM si SU;
 • Instruirea lucratorilor;
 • Consultanta in vederea intocmirii fiselor de post;
 • Cercetare accidente de munca.

 

 

 

 

Comments are closed.